Så har der været afholdt generalforsamling i Nakskov Billardklub, resultat. bestyrelsen fortsætter uændret

Æresmedlem

Rene Malec blev ved dette års generalforsamling 28-08-21 tildelt æresmedlemskab af Nakskov Billard-klub. Æresmedlemskabet gives for hans utrættelige indsats for klubben, og hans arbejde for at inspirerer nye medlemmer og oplæring af unge spillere.

Rene Malec har været medlem af Nakskov Billardklub siden 1983, og har blandt andet fungeret som formand gennem flere omgange, sidder lige nu som bestyrelsesmedlem og som turneringsleder